Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

ZAPLATANI W SIECI

W ferie zimowe Fundacja zorganizowała zajęcia świetlicowe pod nazwa "Zaplatani w sieci". Zajęcia odbywały się w świetlicy osiedlowej na Zielonej Górce i na celu miały propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, uzywek i zagrożeń wynikających z internetu. Zajęcia odbyły się dzięki udziałowi w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzonego przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Olsztynie.

Na zakończenie zajęć odbył się wielki bal.

powrót

GALERIA ZDJĘĆ

Webmaster: virtualmedia.pl