Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Aktualnie realizowane

 
 
 

 

 

Projekt „Spędzam dobry czas – wyzwania dorosłości”

więcej

Projekt "Lepiej jest żyć świadomie"

więcej

Projekt "Nauczmy się kochać sztukę"

więcej

Projekt "Żółty talerz"

więcej

Projekt "Radosne każde dziecko - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej"

więcej
Webmaster: virtualmedia.pl