Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Bank Pomysłów

Nasze dobre praktyki

 

 

1.Szkoła Empatii klasy 1-3 

Dzieci od najmłodszych lat uczą się dostrzegania pozytywnych cech w innych. Wyrabiają poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Uczymy przezwyciężania uprzedzeń, p

rzesądów.

2.Wychowanie do życia w kulturze 

Celem programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze polskiej i europejskiej. Uczniowie zdobędą umiejętności wielowymiarowego postrzegania otaczającego ich świata za pomocą zmysłów: obrazu, d

3.Aplikacja Resql/ program przeciwdziałania przemocy w szkoleźwięku, zapachu, dotyku. Pozwoli to dzieciom pogłębić ich zdolności do współodczuwania, do ekspresji w wyrażaniu siebie poprzez słowa i organizowanie najbliższej im przestrzeni

Program edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli poświęcone zjawisku agresji oraz aplikację mobilną, która pozwala uczniom w łatwy sposób zgłaszać sytuacje przemocowe i uruchamia procedurę zwalczenia danego problemu.

4.Otwarty gabinet dyrektora i pedagoga

 

 

 

Webmaster: virtualmedia.pl