Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

ŚWIADOMY WYBÓR

Program "Świadomy wybór" to popołudniowe zajęcia świetlicowe propagujące zdrowy styl życia bez różnego rodzaju uzywek a także pokazujący zagrożenia wynikające z internetu. Zajęcia odbywały się w siedzibie Fundacji  w terminie15.02 – 24.06.2016. Tematy poruszane na zajęciach to między innymi: Infoholizm, cyberprzemoc, selfie, Nieumiarkowane korzystanie z telefonów komórkowych, Dopalacze - STOP, Długotrwałe spędzanie czasu przed telewizorem, Przemoc i agresja płynaca z gier komputerowych i tym podobne. W zajęciach wzięło udział 40 dzieci w wieku  6-12 lat.

Program realizowany był ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Olsztynie.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl