Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

BEZPIECZNIE PRZEZ ŚWIAT

Projekt „Bezpiecznie przez świat” – W terminie 03 – 06.2017 Fundacja realizowała projekt "Bezpiecznie przez świat" finansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jest  to program dla osób skierowanych do Ośrodków Kuratorskich w Olsztynie oraz Świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Fundację w ramach którego specjaliści Fundacji realizują programy profilaktyczne przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznym dzieci i młodzieży. W zajęciach brało udział łącznie 30 osób w wieku 6-17 lat. Zrealizowane zostało 120 godzin zajęć.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl