Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

Akademia teatralna "Nauczmy się kochać teatr"

Projekt "Dziecięca Akademia Teatralna - nauczmy się kochac teatr" zrealizowany w ramach projektu konkursowego współfinansowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków programu Kultura dostępna 2018. Zadanie polegało na zorganizowaniu kompleksowego programu edukacji teatralnej dla dzieci pod nazwą "Dziecięca Akademia Teatralna". Program polegał na uczestnictwie dzieci w warsztatach teatralnych, umożliwieniu dzieciom wyjść oraz wyjazdów na spektakle teatralne i muzyczne do renomowanych polskich teatrów, zwieńczeniem projektu były przedstawienia teatralne oraz wystawy przygotowane przez dzieci i zaprezentowane grupie seniorów z Domu opieki i Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie oraz innym zaproszonym dzieciom, rodzicom i opiekunom. Warsztaty obejmowały kompleksową edukację teatralną, muzyczną, plastyczną oraz śpiew, tak aby dzieci były przygotowane do wystawienia spektaklu na profesjonalnej scenie. Projekt przeznaczony był dla 50 dzieci w wieku 6 - 11 lat uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, uczestników świetlicy socjoterapeutycznej "Radosne dzieci" oraz do ich rodziców i opiekunów a także do seniorów zaproszonych na spektakl. Czas trwania projektu: 06 - 12.2018.
Projekt dofinansowany ze srodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
powrót
Webmaster: virtualmedia.pl