Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Aktualnie realizowane

 
 
 

 

 

Projekt "Radosne każde dziecko - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej"

Projekt „Radosne każde dziecko - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Olsztynie.” dofinansowany przez Gminę Olsztyn. Projekt obejmuje zajęcia świetlicowe dla dzieci. Celem projektu jest integracja, aktywizacja i rekreacja społeczna i zapewnienie wszechstronnego rozwoju a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu miasta Olsztyna pochodzących z rodzin borykających się trudnościami wychowawczymi i finansowymi. Liczba uczestników 20 osób.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl