Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Bank Pomysłów

Nasze dobre praktyki

 

 

1.SzkoÅ‚a Empatii klasy 1-3 

Dzieci od najmłodszych lat uczą się dostrzegania pozytywnych cech w innych. Wyrabiają poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Uczymy przezwyciężania uprzedzeń, p

rzesÄ…dów.

2.Wychowanie do życia w kulturze 

Celem programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i peÅ‚nego uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze polskiej i europejskiej. Uczniowie zdobÄ™dÄ… umiejÄ™tnoÅ›ci wielowymiarowego postrzegania otaczajÄ…cego ich Å›wiata za pomocÄ… zmysÅ‚ów: obrazu, d

3.Aplikacja Resql/ program przeciwdziaÅ‚ania przemocy w szkoleźwiÄ™ku, zapachu, dotyku. Pozwoli to dzieciom pogÅ‚Ä™bić ich zdolnoÅ›ci do wspóÅ‚odczuwania, do ekspresji w wyrażaniu siebie poprzez sÅ‚owa i organizowanie najbliższej im przestrzeni

Program edukacyjny zawierajÄ…cy scenariusze lekcji i materiaÅ‚y dla nauczycieli poÅ›wiÄ™cone zjawisku agresji oraz aplikacjÄ™ mobilnÄ…, która pozwala uczniom w Å‚atwy sposób zgÅ‚aszać sytuacje przemocowe i uruchamia procedurÄ™ zwalczenia danego problemu.

4.Otwarty gabinet dyrektora i pedagoga

 

 

 

Webmaster: virtualmedia.pl