Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

MŁODZI SPORTOWCY

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w ramach programu Zajęcia sportowe dla uczniów 2017 – ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowanie na realizację w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w terminie 01.02.2017 – 31.12.2017 w Olsztynie realizowane były dodatkowe nieodpłatne zajęcia obejmujące zajęcia sportowe dla dzieci. W zajęciach tych wzięło udział łącznie 60 dzieci.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl