Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

DZIĘKUJĘ CI MAMO !!!

Projekt „Dziękuję Ci Mamo” – W terminie 03 – 06.2017 Fundacja realizowała projekt "Dziękuję Ci Mamo " finansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jest  to program kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, głównym założeniem realizacji programu jest udzielenie wielokierunkowego wsparcia kobietom tam przebywającym. Zrealizowane zostało 70 godzin zajęć

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl