Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Zrealizowane programy

BLIŻEJ NORMY NIŻ PATOLOGII

W terminie wrzesień - grudzień 2016 Fundacja realizowała projekt "Bliżej normy niż patologii" finansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Był to program dla osób skierowanych do Ośrodków Kuratorskich w Olsztynie w ramach którego specjaliści Fundacji realizowali programy profilaktyczne przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznym dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodkach.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl