Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Spektakl "Po drugiej stronie lustra"

Spektakl realizowany w ramach projektu " Dziecięca Akademia Teatralna - Nauczmy się kochac teatr". Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundusu Promocji Kultury.

Zadanie polegało na zorganizowaniu programu edukacji teatralnej dla dzieci w wieku 6-11 lat pod nazwą "Dziecięca Akademia Teatralna – Nauczmy się kochać teatr". Zadanie było zrealizowane w terminie 03.04.2018 do 31.12.2018r. Głównym założeniem projektu było umożliwienie dzieciom - grupom teatralnym - zetknięcia się z profesjonalnym teatrem, edukacją i praktyką teatralną, które stworzyły uczestnikom szansę aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz indywidualnego rozwoju (nabycie umiejętności interpersonalnych, muzycznych i plastycznych).

W ramach projektu powstała uniwersalna sztuka teatralna dla dzieci i młodzieży i starszych widzów „Po drugiej stronie lustra” oraz wystawa zdjęć i prac plastycznych. Wszystkie działania miały na celu upamiętnić Rok Ireny Sendlerowej.

 Sztuka została  przedstawiona na profesjonalnej scenie w sali teatralnej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Spektakl zaprezentowany został szerokiej publiczności składającej się z dzieci i ich rodziców oraz seniorów z olsztyńskiego Związku Kombatantów.  Również w Centrum wystawiona została wystawa prac dzieci „Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata”

W celu przygotowania dzieci do wystawienia spektaklu zrealizowano warsztaty teatralne. lekcje teatralne, wyjazdy do teatru.

Webmaster: virtualmedia.pl