Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Aktualnie realizowane

 
 
 

 

 

Projekt „Spędzam dobry czas – wyzwania dorosłości”

W terminie 10-12.2019 Fundacja realizuje kolejną edycję projektu dofinansowanego ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jest  to program dla osób skierowanych do Ośrodków Kuratorskich w Olsztynie oraz Świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Fundację w ramach którego specjaliści Fundacji realizują programy profilaktyczne przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznym dzieci i młodzieży. W zajęciach bierze udział łącznie 40 osób w wieku 6-17 lat.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl