Fundacja
"Radosne dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn
NIP 739-387-90-26, Regon 362769585, KRS 0000581476
nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3862 8248

Fundacja "Radosne dzieci"

Aktualnie realizowane

 
 
 

 

 

Projekt "Nauczmy się kochać sztukę"

Projekt "Nauczmy się kochać sztukę"
Projekt realizowany w ramach programu dofinansowanego przez Gminę Olsztyn
"Edukacja mieskzańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury
- w szczególności plastyka, literatura, teatr".
Obejmuje zajęcia z edukacji teatralnej i muzycznej a także wyjścia do teatru dla dzieci z Olsztyna.

Projekt zakońćzy się wystawieniem sztuki teatralnej.

powrót
Webmaster: virtualmedia.pl